ZWERMEN
stop motion animatie kortfilm
– In ontwikkeling
Piet, een oudere man in een verzorgingshuis, wordt beperkt in zijn doen en laten
wanneer hij merkt dat hij ineens in een vogel begint te veranderen. Hoewel hij nog
steeds wordt geaccepteerd binnen de groep, vindt hij zelf dat het tijd wordt om zich
aan te sluiten bij een nieuwe zwerm.